ส่องปั้มน้ำมัน ยุค 4.0 ตอบโจทย์ข้อจำกัดพื้นที่

13:11 16 กันยายน 2561 1,422
"บางจาก" เกิดแนวคิดสร้างปั้มน้ำมันระบบหัวจ่ายอยู่ด้านบน ที่นอกจากตอบโจทย์สังคมคนเมือง นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

"บางจาก" เกิดแนวคิดสร้างปั้มน้ำมันระบบหัวจ่ายอยู่ด้านบน ที่นอกจากตอบโจทย์สังคมคนเมือง นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้