กกต.เตรียมออกระเบียบแบ่งเขตการเลือกตั้ง

12:33 16 กันยายน 2561 2,511
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จภายใน 55 วัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จภายใน 55 วัน