เกมส์ E-sports ที่มนุษย์ต้องสู้กับหุ่นยนต์ AI

14:33 15 กันยายน 2561 2,185
ปัจจุบันเราจะพูดว่าเกมส์เป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้แล้ว เพราะได้ถูกบรรจุเป็น E-sports โดยจะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเกมส์ที่ต้องสู้กับหุ่นยนต์ AI

ปัจจุบันเราจะพูดว่าเกมส์เป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้แล้ว เพราะได้ถูกบรรจุเป็น E-sports เป็นที่เรียบร้อย และวันนี้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกมส์ ที่ต้องสู้กับหุ่นยนต์ AI