'หุ่นยนต์' กลไกยกระดับอุตสาหกรรมไทย (1)

12:27 1 กันยายน 2561 1,359
มุมมองของภาครัฐถึงความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อภาคการผลิต

มุมมองของภาครัฐถึงความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อภาคการผลิต