ชาวบ้านเหนือเขื่อนเพชร ยังถูกน้ำท่วมสูง 2.5 เมตร

12:08 1 กันยายน 2561 1,115
จ.เพชรบุรี ชาวบ้านที่อาศัยเหนือเขื่อนเพชร ยังคงประสบภัยน้ำท่วมสูง 2.5 เมตร รถไม่สามารถสัญจรได้ วอนกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จ.เพชรบุรี ชาวบ้านที่อาศัยเหนือเขื่อนเพชร ยังคงประสบภัยน้ำท่วมสูง 2.5 เมตร รถไม่สามารถสัญจรได้ วอนกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน