"สมคิด" ชี้เศรษฐกิจโตต่อเนื่องแต่ห่วงปัญหาภายใน

12:01 24 สิงหาคม 2561 1,655
สมคิดชี้ อนาคตเศรษฐกิจกำลังไปได้ดี แต่ห่วงปัญหาภายใน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมั่น EEC จะเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหม่

สมคิดชี้ อนาคตเศรษฐกิจกำลังไปได้ดี  แต่ห่วงปัญหาภายใน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมั่น EEC จะเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหม่