สืบสานงานพัฒนา(26/08/61)

15:24 26 สิงหาคม 2561 2,016
สืบสานงานพัฒนา(26/08/61)ตอนการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

สืบสานงานพัฒนา(26/08/61)ตอนการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์