ธุรกิจพลังงานปรับตัวรับยุคดิจิทัล

12:06 27 สิงหาคม 2561 1,527
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญทุกภาคส่วน รวมถึงธุรกิจด้านพลังงาน ช่วยลดต้นทุนและสร้างแหล่งพลังงานใหม่ๆ ทำให้โฉมหน้าพลังงานไทยพุ่งเป้าไปสู่การใช้ "เทคโนโลยี" มากขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญทุกภาคส่วน รวมถึงธุรกิจด้านพลังงาน ช่วยลดต้นทุนและสร้างแหล่งพลังงานใหม่ๆ ทำให้โฉมหน้าพลังงานไทยพุ่งเป้าไปสู่การใช้ "เทคโนโลยี" มากขึ้น