ธอส.เคาะ6หมื่นล้านบาทปล่อยกู้บ้านล้านหลัง

16:42 26 สิงหาคม 2561 3,121
บอร์ดธอส.อนุมัติกรอบวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อน 3,800 บาท/เดือน

วันนี้ (26ส.ค.61) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา อนุมัติกรอบวงเงิน 60,000 ล้านบาท จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง แบ่งเป็น  สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย  วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือ ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก ร้อยละ 3 ต่อปี ผ่อนชำระเพียง 3,800 บาท/เดือน  พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม 4 รายการ   เริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในเดือนธันวาคม 2561 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณี สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี โดยกรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน กรอบวงเงินสินเชื่ออยู่ที่  2 หมื่นล้านบาท ส่วนกรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน กรอบวงเงิน อยู่ที่  30,000 ล้านบาท

 

สำหรับการดำเนินงานในเฟสที่ 1 ธนาคารได้รวบรวมที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งแนวราบและแนวสูง ซึ่งมีความพร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2561 จำนวน 133,307 หน่วย นอกจากนี้ ยังมีสินทรัพย์รอการขาย หรือ  NPA ของธอส.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี และโครงการการเคหะแห่งชาติ 

 

ส่วนเฟสที่ 2 จะสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน เช่น การนำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติมาจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ   และเฟสที่ 3 รูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการนำร่องกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดขอนแก่น ปทุมธานี เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่