เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรง

12:11 26 สิงหาคม 2561 2,837
สภาพสังคมและไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน

สภาพสังคมและไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ขณะที่ในปี 2562 นี้คาดว่าจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาเป็นตัวช่วยในชีวิตประจำวันมากขึ้น