เร่งทำแผนบริหารจัดการน้ำ รับพายุลูกใหม่

20:16 24 สิงหาคม 2561 1,856
สทนช. เผยทุกหน่วยงานน้ำเร่งทำแผนบริหารจัดการน้ำรองรับพายุลูกใหม่ หลังพบอ่างขนาดใหญ่ปริมาณน้ำเกิน80%แล้ว

 

วันนี้( 24 ส.ค.61) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวภายหลังการประชุมอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามาถานการณ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่า ที่ประชุมได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ จัดทำแผนการระบายน้ำรองรับพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในดือนกันยายน โดยจะนำสถิติเก่ามาเปรียบเทียบไม่ได้ เพราะสถานการณ์น้ำเปลี่ยนไป เนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีปริมาณน้ำเกิน 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว กว่า 10 แห่ง รวมถึงระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมอีก 7 แห่ง รวมถึง เขื่อนแก่งกระจาน ที่แม้จะบริหารจัดการน้ำได้ดี แต่ต้องเพิ่มกาลักน้ำ และอ่างเก็บน้ำน้ำอูน จ.สกลนคร ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

ขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ ที่มีระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมที่มีการปล่อยน้ำวันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มการปล่อยน้ำวันละ 53 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว จะต้องจัดทำแผนขึ้นใหม่ว่าจะสามารถเร่งระบายก่อนที่พายุจะเข้ามา หรือจะยอมปล่อยให้พื้นที่ท้ายน้ำท่วม เพื่อบริหารจัดการว่าจะปล่อยน้ำหรือไม่ ทั้งนี้ สนทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งทำแผนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกใหม่ 

 

ขณะเดียวกันมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างต่ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ จะต้องหามาตรการรับมือเช่น การจัดทำฝนหลวง และแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย 

 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้การจัดทำข้อมูลมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะของสทนช. กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชน ก่อนที่จะน้ำจะเข้ามา