‘สมคิด’ชูอีอีซีเชื่อม Belt and Road เสริมแกร่งอาเซียน

16:32 24 สิงหาคม 2561 1,857
‘สมคิด’ให้การต้อนรับนักลงทุนจีน กว่า 600 คน ชูอีอีซีเชื่อม Belt and Road ของจีน พร้อมเชิญชวนเอกชนจีนร่วมลงทุนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

วันนี้ (24ส.ค.61) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ได้ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา "Thailand-China  Business Forum 2018 : Comprehensive Strategic Partnership through the Belt and Initiative and the EEC"  พร้อมกล่าวต้อนรับนักลงทุนจีนที่เข้าร่วมสัมมนากว่า 600 ราย  ที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย  ซึ่งตั้งอยู่กลางภูมิภาคของอาเซียน   อีกทั้ง รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับนโยบาย Belt and Road Initiative ซึ่งขณะนี้ไทยได้เร่งพัฒนาโครงการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคืบหน้าทุกด้าน ซึ่งในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา มีคำขอส่งเสริมการลงทุน 822 โครงการ มูลค่า 7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีนักลงทุนจีน 6 หมื่นล้านบาท

 

นายสมคิด ยังได้เชิญชวนนักลงทุนจีนมาเป็นหุ้นส่วนการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ด้วยจำนวนประชากรรวมกันกว่า 200 ล้านคน   นอกจากนี้ ไทยต้องการมีความสัมพันธ์เชิงลึกในแต่ละจังหวัดของจีน ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น หวังเพิ่มการค้าระหว่างกันให้มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้าน 3 แสนล้านบาท 

 

ด้านนายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน กล่าวว่า การประชุมและลงนามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ไทย-จีนในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจตรงกันของผู้นำทั้งสองฝ่ายบุกเบิกการค้าการลงทุน โดยไทยเป็นประเทศเป้าหมายของจีน ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา การที่ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อต้องการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งเป้าในปี 2564 มูลค่าการค้าไทย-จีน จะปรับขึ้นไปเป็น  140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 4 ล้าน 6 แสนล้านบาท

 

ทั้งนี้  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้ข้อมูลว่า ไทยมีความพร้อมการลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังจัดตั้งคณะกรรมการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างประเทศ  โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานดูแลด้วยตนเอง หากนักลงทุนจีนเลือกไทยเป็นแหล่งลงทุน รัฐบาลจะดูแลอย่างดี เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2  พร้อมสนับสนุนสินค้าออกสู่ตลาดโลก

 

เช่นเดียวกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จีนเป็นคู่ค้าและตลาดส่งออกสำคัญของไทย อีกทั้ง มีข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน มาอย่างยาวนาน  และยังเปรียบเสมือนต้นแบบของการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย ซึ่งการเชื่อมโยงการค้าไทยมีความได้เปรียบต่อเชื่อมโยงไปในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม) และเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงไปจีนและอินเดีย มีศูนย์กระจายสินค้า และยังมีความตกลงร่วมมือกับประเทศต่างๆ 12 ฉบับ 17 ประเทศ และยังกำลังเจรจาอยู่อีกหลายประเทศ  ไทยจึงเป็นจุดที่น่าลงทุน และที่สำคัญการเดินทางมาครั้งนี้ จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ร่วมกันระหว่างไทยและจีน ทั้งหมด 17 ฉบับ    แบ่งเป็น การลงนามเอ็มโอยูระหว่างไทยและเอกชน จีน 10 ฉบับ และ การเอ็มโอยูระหว่างรัฐบาลไทย นำโดย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกชนจีน อีก 7 ฉบับ