น้ำโขงเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตร

12:59 19 สิงหาคม 2561 1,036
มวลน้ำจากทางภาคเหนือไหลมาสมทบส่งผลแม่น้ำโขง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จ.นครพนมและหนองคาย น้ำเอ่อเข้าท่วมในบางพื้นที่ ทางจังหวัดสั่งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

มวลน้ำจากทางภาคเหนือไหลมาสมทบส่งผลแม่น้ำโขง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จ.นครพนมและหนองคาย น้ำเอ่อเข้าท่วมในบางพื้นที่ ทางจังหวัดสั่งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง