สิงคโปร์ ดัน อาเซียนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

17:00 14 สิงหาคม 2561 1,460
'อาเซียนเดย์' เป็นวันก่อตั้งกลุ่มความร่วมมืออาเซียน ซึ่งปีนี้ครบรอบ 51 ปี และเป็นปีที่สิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานอาเซียน ได้พยายามผลักดันให้ 10 ประเทศอาเซียน ก้าวหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

'อาเซียนเดย์' เป็นวันก่อตั้งกลุ่มความร่วมมืออาเซียน ซึ่งปีนี้ครบรอบ 51 ปี  และเป็นปีที่สิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานอาเซียน ได้พยายามผลักดันให้ 10 ประเทศอาเซียน ก้าวหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล