เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรง

15:07 13 สิงหาคม 2561 1,363
เทรนด์คนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ขณะที่ปี 2562 คาดว่าจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาเป็นตัวช่วยในชีวิตประจำวันมากขึ้น

เทรนด์คนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ขณะที่ปี 2562 คาดว่าจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาเป็นตัวช่วยในชีวิตประจำวันมากขึ้น