เลี้ยงกล้วยไม้ ขายออนไลน์ส่งออก 5 ประเทศ

08:13 13 สิงหาคม 2561 862
ชาวนาที่จ.สุโขทัย หันมาเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ขายออนไลน์เป็นอาชีพเสริม ส่งออก 5 ประเทศ รับเงินปีละหลายแสนบาท

ชาวนาที่จ.สุโขทัย หันมาเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ขายออนไลน์เป็นอาชีพเสริม ส่งออก  5 ประเทศ  รับเงินปีละหลายแสนบาท