เร่งระบายน้ำจากเขื่อนเพชร ลงคลอง D9ออกทะเล

20:30 12 สิงหาคม 2561 837
เร่งระบายน้ำจากเขื่อนเพชร ลงคลอง D9 เพื่อออกทะเลบริเวณอ.ท่ายาง สามารถลดระดับน้ำให้เข้าตัวเมืองเพชรบุรี

เร่งระบายน้ำจากเขื่อนเพชร ลงคลอง D9 เพื่อออกทะเลบริเวณอ.ท่ายาง สามารถลดระดับน้ำให้เข้าตัวเมืองเพชรบุรี