คนรุ่นใหม่เมินชีวิตมนุษย์เงินเดือนขอเป็นนายตัวเอง

20:21 11 สิงหาคม 2561 2,289
คนรุ่นใหม่เมินชีวิตมนุษย์เงินเดือนขอเป็นนายตัวเอง ที่ประสบความสำเร็จ และความเห็นของคนรุ่นใหม่ต่อการก้าวสู่นักรบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

คนรุ่นใหม่เมินชีวิตมนุษย์เงินเดือนขอเป็นนายตัวเอง ที่ประสบความสำเร็จ และความเห็นของคนรุ่นใหม่ต่อการก้าวสู่นักรบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล