30
shared

เลือกตั้ง 2562 : รัฐบาลสูตรพิเศษ

10 เมษายน 2562 02:43 448
มาดูสูตรการจัดตั้งรัฐบาลกันเพิ่มเติมว่านอกจากสูตรที่มาจากพรรคใหญ่ 2 ขั้วแล้ว ยังมีอีกสูตรคือ "สูตรพิเศษ"

 

มาดูสูตรการจัดตั้งรัฐบาลกันเพิ่มเติมว่านอกจากสูตรที่มาจากพรรคใหญ่ 2 ขั้วแล้ว ยังมีอีกสูตรคือ "สูตรพิเศษ" ส่วนจะเป็นอย่างไร ไปติดตามจาก คุณภัทร จึงการกุล