สืบสานงานพัฒนา (03/03/61)

11:56 3 มีนาคม 2561 2,120
สืบสานงานพัฒนา (03/03/61) ป่าพื้นที่ห้วยแม่เกี๋ยง

สืบสานงานพัฒนา (03/03/61) ป่าพื้นที่ห้วยแม่เกี๋ยง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์