ไฟเขียวขสมก.กู้เงินกว่า1.5หมื่นล้านปรับโครงสร้างหนี้

16:21 7 สิงหาคม 2561 2,027
ครม.มีมติอนุมัติให้ขสมก.กู้เงินจำนวน 1.53 หมื่นลบ.เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบ 2562

วันนี้ (7ส.ค.61) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 15,374 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงินต่อไป

 

กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 ขสมก. มีหนี้สินรวม 107,876 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย หนี้ค่าเชื้อเพลิงพร้อมค่าปรับ หนี้ค่าเหมาซ่อมพร้อมค่าปรับ หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน และหนี้สินอื่นๆ โดยมีหนี้เงินต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดในปีงบประมาณ 62 จำนวน 15,374 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนต.ค.61 - 30 ก.ย.62 ซึ่ง ขสมก.ได้พิจารณาประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ประจำปี 62 แล้วพบว่าไม่เพียงพอที่จะชำระคืนเงินต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดได้ เนื่องจากมีประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวดติดลบ 24,592 ล้านบาท

 

ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการกู้เงิน เพื่อนำไปปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปีงบ 62 จำนวน 15,374 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว