เล็งผ่อนปรนการขอวีซ่านักท่องเที่ยวจีน

13:54 2 สิงหาคม 2561 1,268
สมคิดสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯเร่งฟื้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีน หลังตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวเพียง 4 %

วันนี้ (2 ส.ค.61) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายสมคิด ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวจีน จากกรณีเหตุการณ์ เรือล่ม ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หามาตรการอำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่น ทั้งเรื่องการผ่อนปรนการขอวีซ่าแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ด้านภาษา และ หน่วยงานที่ดูแลนักท่องเที่ยวหากเกิดกรณีฉุกเฉิน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามเรื่องมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน พร้อมทั้งการเตรียมจัดงานการประกาศนางงามจักรวาล ที่เมืองไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อสร้างประโยชน์และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ

 

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนก.ค. 2561 ขยายตัวเพียง ร้อยละ  4  เนื่องจากการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป  โดยในครึ่งปีแรกจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 19.48 ล้านคน ขยายตัว ร้อยละ 12.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะในเดือนมิ.ย. ขยายตัวสูงถึง ร้อยละ  11.57  นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และอินเดีย

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยังมั่นใจรายได้ตลอดปี 2561 อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท และไทยเที่ยวไทย 1 ล้านล้านบาท