เรื่องนี้มีอยุ่ว่า : กว่าจะเป็นบาตร

15:04 22 กรกฎาคม 2561 956
เรื่องนี้มีอยุ่ว่า : วิธี-ขั้นตอนการทำบาตร กว่าจะได้บาตรมา 1 ใบ จะยากขนาดไหนในชุมชนบ้านบาตร

เรื่องนี้มีอยุ่ว่า : วิธี-ขั้นตอนการทำบาตร กว่าจะได้บาตรมา 1 ใบ จะยากขนาดไหนในชุมชนบ้านบาตร