รัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

15:43 20 กรกฎาคม 2561 1,116
ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เตรียมเปิดตัวโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ กลางเดือนส.ค.นี้ หวังช่วยลดปัญหาด้านโภชนาพระสงฆ์

วันนี้ (20ก.ค.61) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่าวันนี้ที่ประชุมเรื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รับทราบความคืบหน้าเรื่องการดูแลสุขภาพใน 3 โครงการ คือโครงการคุณภาพอาหารโรงเรียน โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยธรรมนูญพระสงฆ์ โดยจะนำทั้ง 3 โครงการมาขับเคลื่อนพร้อมกันผ่านการดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโครงการบวร วัด บ้านและโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจับคู่การดูแลสุขภาพระหว่างวัดและรพ.สต. แล้วจำนวน 5,403 แห่งและตั้งเป้าจะขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้วางมาตรการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การจัดระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ให้มีเลข 13 หลัก เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูล 2.การจัดการควบคุมดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ3. เปิดการสื่อสารสาธารณะ คือให้พระสงฆ์มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ทั้งด้านโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ขณะเดียวกันต้องให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการถวายอาหารแก่พระสงฆ์ โดยต้องคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย เช่น อาหารที่ไม่มีไขมัน คอเรสเตอรอลและน้ำตาล เพื่อจะได้ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆทั้งความดันและเบาหวาน ในการนี้มุ่งหวังว่าหากพระสงฆ์ได้รับองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจากพระคิลานุปัฏฐาก หรือผู้พยาบาลคนไข้ ก็จะสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วย

 

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนา โดยจะเปิดตัวโครงการนี้อย่างเป็นทางการ ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ และจะประเมินผลหลังการดำเนินการไปแล้ว 4 เดือน หรือช่วงปลายปีนี้ ซึ่งหากการขับเคลื่อนทั้ง 3 โครงการไปด้วยกันประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นเป้าหมายและนิมิตหมายที่ดีของนโยบายการดูแลสุขภาพแห่งชาติ