สธ.ยัน! มีวัคซีน'ไข้หวัดใหญ่'ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง

11:23 9 มิถุนายน 2561 1,293
สธ. ยืนยันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3.5 ล้านโด๊ส ตามเป้าหมายแผนการฉีดสำหรับปชช.ไทยกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน

วันนี้( 9 มิ.ย.61) นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค.2561ว่า กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เรียบร้อยแล้วจำนวน 3.5 ล้านโด๊ส ตามเป้าหมายแผนการฉีดสำหรับประชาชนไทยกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนหากป่วย ขณะนี้ได้จัดส่งไปยังโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งแต่ละแห่งมีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการให้วัคซีน อย่างไรก็ดี เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ขอให้สอบถามสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเอง ตรวจสอบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และนัดหมายรับการฉีดวัคซีนต่อไป

 

“ในช่วงแรกๆ อาจพบปัญหาจากการสื่อสารบ้าง ดังนั้นหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายแพทย์ธเรศกล่าว

 

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน 7 กลุ่ม ได้แก่

 

1.หญิงที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป  

 

2.เด็กอายุ 6 เดือน–2 ปี 

 

3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะของการให้ยาเคมีบำบัด โรคเบาหวาน 

 

4.ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปี  

 

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

 

6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 

 

7.ผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป