เก็บภาษีเงินดิจิทัลกระทบลงทุน-แข่งขัน (2)

18:56 15 กรกฎาคม 2561 1,714
มุมมองของผู้ประกอบการ-ข้อเสนอแนะถึงหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเงินดิจิทัลในไทย

มุมมองของผู้ประกอบการ-ข้อเสนอแนะถึงหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเงินดิจิทัลในไทย