ทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ อึ้ง! พ่อเล้าอายุแค่16

20:21 7 มิถุนายน 2561 1,642
ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กชาย "แก๊งเด็กไม่สนโลก" จับพ่อเล้าเป็นเยาวชน 16 ปี พร้อมกับผู้ซื้อบริการอีก 6 คน

ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กชาย "แก๊งเด็กไม่สนโลก" จับพ่อเล้าเป็นเยาวชน 16 ปี พร้อมกับผู้ซื้อบริการอีก 6 คน