เลิกใช้หลอดดูดน้ำ "ลดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเรา"

20:01 7 มิถุนายน 2561 1,955
ทีมข่าวTNN ตั้งคำถามถึงการใช้หลอดดูดน้ำพลาสติก เป็นอีกหนึ่งปัญหาของขยะทะเล ฟังแนวคิดของคนต้นแบบที่เลิกใช้หลอดมาได้แล้วถึง 40 ปี

ความเห็นของผู้บริโภคที่มองว่าหลอดดูดน้ำพลาสติก ยังจำเป็นต่อการใช้งาน แม้เป็นผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง กลายเป็นขยะที่มีน้ำหนักเบา ยากต่อการจัดเก็บ โดยให้เหตุผลเรื่องความสะดวกสบายในการบริโภคเครื่องดื่ม 

 

ขณะที่ข้อมูลของ ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานสัตว์ทะเลหายากและกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่ออกมาเปิดเผยว่า กว่าร้อยละ 20 ของขยะทะเลคือหลอดดูดน้ำที่ไหลจากแม่น้ำลำคลอง และเป็นอีกสาเหตุที่สร้างความเจ็บป่วยให้สัตว์น้ำ 

 

หลายคนอาจมองว่าหลอดดูดน้ำเป็นเรื่องเล็ก ที่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจ แต่ที่เห็นอยู่นี้คือหลอดดูดน้ำพลาสติกทั้งหมด 365 หลอด ลองคิดดูสิคะ สมมุตว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ใช้หลอดคนละ 1 หลอดต่อวัน นี่คือขยะที่คุณสร้างทั้งหมดใน 1 ปี แล้วคนไทย 67 ล้านคน จะสร้างขยะมหาศาลขนาดไหน

 

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคนหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาขยะ จึงเลิกใช้หลอดดูดน้ำมากว่า 40 ปี เพราะมองว่าหลอดดูดน้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุน้ำท่วม และเป็นอุปสรรคต่อการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากหลอดมีขนาดเล็ก มักเข้าไปพันใบพัดของเครื่องสูบน้ำ ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ และมองว่าหลอดเป็นผลิตภัณฑ์เกินจำเป็น 

 

แม้ในระยะแรกจะถูกมองว่าเป็นคนแปลก แต่อาจารย์ธงชัย ยังยืนหยัดในการเลิกใช้หลอด โดยเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดได้ เมื่อคนลงมือทำ เริ่มที่ตนเอง ก่อนร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดเป็นกระแสที่ส่งต่อไปถึงภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนัก 

 

แม้การลดหรือเลิกใช้หลอดพลาสติกของคนส่วนใหญ่ อาจต้องใช้เวลาสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่การลดขยะยังไม่หมดหวัง เพราะในหมู่ผู้บริโภครุ่นใหม่เริ่มมีเทรนด์รักษ์โลก หันมาใช้หลอดสแตนด์เลสน้ำหนักเบาพกพาได้ ใช้แล้วสามารถล้างนำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นหนึ่งทางออกช่วยกันลดขยะให้โลกใบนี้

 

ธนพงศ์ ระภานุสิทธิ์ ถ่ายภาพ
จันทราภรณ์ สุวรรณสิทธิ์ TNN 24 ช่อง 16 รายงาน