กต.ส่งจนท.ล่ามแปลภาษาช่วยเหตุเรือล่มจ.ภูเก็ต

11:07 7 กรกฎาคม 2561 746
กระทรวงการต่างประเทศส่งเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีน-รัสเซีย ร่วมปฏิบัติงานเหตุการณืเรือล่มกลางทะเลภูเก็ต

วันนี้ (7ก.ค.61) น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานที่จ.ภูเก็ต จากเหตุการณ์เรือล่ม เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนำโดยหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ภูเก็ต ประสานงานกับจังหวัดภูเก็ตและหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ตเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณอ่าวฉลอง เพื่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลที่มีคนชาติได้รับผลกระทบในพื้นที่ ได้แก่ จีนและรัสเซีย รวมทั้งทำหน้าที่ล่าม

 

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งข้าราชการเพิ่มเติมจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยดูแลคณะทางการและสื่อมวลชนจีนที่ได้เดินทางไปเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย