มท.ออกคำสั่ง‘ณรงค์ศักดิ์’ช่วย13ชีวิตจนจบภารกิจ

15:11 5 กรกฎาคม 2561 924
ปลัดมท.ออกคำสั่งให้ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ 13 ทีมหมูป่าจนกว่าจะแล้วสิ้นภารกิจ

วันนี้ (5ก.ค.61) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 13 รายเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.เชียงรายได้มีคำสั่งที่ 5127/2561 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2561 ตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. เป็นต้นไปนั้น

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จ.เชียงรายเฉพาะภารกิจอำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2561 เป็นต้นไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง