เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ขนมมัศกอด

15:57 1 กรกฎาคม 2561 945
เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ขนมมัศกอดหรือคัพเค้กโบราณ ไทยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีหลักฐานปรากฎในหนังสือสมัยรัชกาลที่ 2

เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ขนมมัศกอดหรือคัพเค้กโบราณ ไทยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีหลักฐานปรากฎในหนังสือสมัยรัชกาลที่ 2