สำรวจพบอินเดียเป็นประเทศอันตรายที่สุดสำหรับสตรี

16:34 26 มิถุนายน 2561 1,413
ธอมสัน รอยเตอร์ส ฟาวน์เดชั่น สำรวจพบว่า อินเดียเป็นประเทศที่ถือว่ามีอันตรายสำหรับสตรีมากที่สุดเป็นอันดับ1

วันนี้(26มิ.ย.61)มูลนิธิ โดยธอมสัน รอยเตอร์ส ฟาวน์เดชั่น ทำการสำรวจโดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสตรี 550 คนจาก 193 ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ในประเด็นต่างๆ กว้างขวางที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสตรี พบว่า 10 ประเทศที่อันตรายมากที่สุดสำหรับสตรีตามลำดับได้แก่ อินเดีย อัฟกานิสถาน ซีเรีย โซมาเลีย ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เยเมน ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา 

 

ทั้งนี้อินเดียติดอันดับ 1 เนื่องจากสตรีในอินเดียมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศสูงและการถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวว่า อินเดียยังไม่มีการดำเนินมาตรการที่เพียงพอในการแก้ปัญหาอันตรายที่เกิดขึ้นกับสตรี ซึ่งข้อมูลจากรัฐบาลอินเดียแสดงให้เห็นว่า มีคดีอาญาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 ระหว่างปี 2007-2016 โดยสถิติระบุว่า ทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะเกิดเกิดเหตุข่มขืน 4 คดี 

 

สำหรับสหรัฐอเมริกาติดอันดับ 10 เป็นประเทศตะวันตกเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีอันตรายสำหรับสตรี จากการรณรงค์ให้ออกมาเปิดเผยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ #MeeToo ซึ่งผู้หญิงจำนวนมากออกมาเปิดเผยการกระทำล่วงละเมิดทางเพศของบุคคลมีชื่อเสียงในหลากหลายวงการทั้งในวงการบันเทิง ภาคธุรกิจ และ บุคคลในรัฐบาล