เลือกตั้ง 2562 : การบินไทย ยัน บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มาถึงตั้งแต่ 23 มี.ค.

17:36 25 มีนาคม 2562 375
เลือกตั้ง 2562 : การบินไทย แจง ขนส่งบัตรเลือกจากประเทศนิวซีแลนด์ ถึงสุวรรณภูมิตั้งแต่ 23 มี.ค. แต่กระทรวงการต่างประเทศมารับถุงพัสดุจากคลังสินค้า 24 มี.ค. เวลา 19.30 น.

วันนี้ (25 มี.ค.62) นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการบินไทยได้ทำการขนส่งถุงพัสดุที่บรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในประเทศนิวซีแลนด์ถึงประเทศไทยได้ทันกำหนดเวลา

 

ทั้งนี้ การบินไทยได้รับถุงพัสดุดังกล่าวจากสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 และดำเนินการขนส่งมาทางคาร์โก้ในเที่ยวบินที่ TG492 ของวันที่ 23 มี.ค. 2562 จากเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกัน เวลา 20.50 น.

 

จากนั้น เจ้าหน้าที่คลังสินค้าการบินไทยได้โทรศัพท์แจ้งผู้ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ เวลา 17.00 น. ก่อนเครื่องบินลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้มารับถุงพัสดุได้ในวันที่ 23 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 22.30 น. ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศมารับถุงพัสดุดังกล่าวจากคลังสินค้าการบินไทยในวันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 19.30 น.

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ คือ บริษัทฯ จะไม่นำบัตรเลือกตั้งไปส่งยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่จะมีผู้ประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศมารับที่คลังสินค้าการบินไทย