อานิสงค์ อุตสาหกรรมสีเขียว

17:46 23 มีนาคม 2562 637
ไปดูธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

รายงาน ยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ยุคฝุ่นพิษ ได้นำเสนอมา 2 ตอนแล้ว โดยภายหลังจากที่ผู้ประกอบการปรับตัวรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว วันนี้ไปดูธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น