สามเสนวันนี้ - ปิดจุดแป๊ะเจี๊ยะในอดีต

09:36 23 มีนาคม 2562 532
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้มีการปิดประกาศชัดเจนงดรับฝากเด็ก ปิดช่องทางให้มีเงินแป๊ะเจี๊ยะอย่างเข้มงวด

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้มีการปิดประกาศชัดเจนงดรับฝากเด็ก ปิดช่องทางให้มีเงินแป๊ะเจี๊ยะอย่างเข้มงวด ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจการคัดเลือกนักเรียนในปีนี้ แม้ว่าเมื่อปี 2560 จะเกิดข่าวดังขึ้นในโรงเรียน จากปมเงินแป๊ะเจี๊ยะ