เลือกตั้ง 2562 : หัวหน้า คสช.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่?

09:37 15 มีนาคม 2562 344
ยังเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามถึงกรณีตำแหน่งหัวหน้า คสช. กับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง

 

ยังเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามถึงกรณีตำแหน่งหัวหน้า คสช. กับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งกับ คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ