เลือกตั้ง 2562 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรส่อ 'โมฆะ' ได้หรือไม่

10:09 14 มีนาคม 2562 357
กลายเป็นประเด็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร รวมถึงความผิดพลาดของเอกสารแจ้งเจ้าบ้าน ที่คลาดเคลื่อน จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะดังกล่าวส่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ผ่านมาเป็นโมฆะได้หรือไม่

 

กลายเป็นประเด็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร รวมถึงความผิดพลาดของเอกสารแจ้งเจ้าบ้าน ที่คลาดเคลื่อน  จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะดังกล่าวส่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ผ่านมาเป็นโมฆะได้หรือไม่ และหากย้อนไปการเลือกตั้งของไทย เหตุปัจจัยใดที่เคยส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะบ้างแล้ว