เลือกตั้ง 2562 : 'โหวตโน' เข้าข่ายความผิด ชี้นำ ชักจูง ให้ขาดอิสระ?

09:58 14 มีนาคม 2562 347
กระแสการรณรงค์ โหวตโน ไม่เลือกผู้สมัครรายใดในเขตของตนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ ล่าสุด ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกมาระบุว่า อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้

 

กระแสการรณรงค์ โหวตโน ไม่เลือกผู้สมัครรายใดในเขตของตนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ ล่าสุด ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกมาระบุว่า อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ วันนี้เรามาทำความรู้จักและดูข้อกฎหมายชัดๆว่า จะมีความผิดขัดกฎหมายมาตราใด และโหวตโนจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พื้นที่นั้นๆ อย่างไร