สำรวจแหล่งค้าประเวณีรอบเกาะรัตนโกสินทร์

16:08 13 มีนาคม 2562 359
ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจปัญหาตรอกสาเก-คลองหลอด หลังกรุงเทพมหานครเตรียมจัดระเบียบตรอกสาเก-คลองหลอด พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พร้อมหยิบยกประเด็นหญิงขายบริการ-คนเร่ร่อน ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย

 

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจปัญหาตรอกสาเก-คลองหลอด หลังกรุงเทพมหานครเตรียมจัดระเบียบตรอกสาเก-คลองหลอด พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พร้อมหยิบยกประเด็นหญิงขายบริการ-คนเร่ร่อน ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มองว่าการจัดระเบียบและผลักดันพวกเขาออกจากพื้นที่ เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะการเข้าสู่วังวนของอาชีพนี้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน และเกิดจากปัจจัยทางสังคมบีบบังคับให้ต้องเลือกเส้นทางนี้