เลือกตั้ง 2562 : เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งล่วงหน้า

10:29 13 มีนาคม 2562 407
วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.นี้ จะเป็นวันหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เสมือนเป็นวันเลือกตั้งจริง ดังนั้นในวันดังกล่าวเราๆท่านๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.นี้ จะเป็นวันหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เสมือนเป็นวันเลือกตั้งจริง ดังนั้นในวันดังกล่าวเราๆท่านๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ติดตามจากคุณภัทร จึงการกุล