ไทยคว้ารองชนะเลิศ หยุดทำประมงผิดกฏหมาย

14:32 9 มีนาคม 2562 520
ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การหยุดทำประมงผิดกฏหมาย ในการประชุมเวิร์คช็อปอบรมการบังคับใช้กฏหมายด้านการประมงโลกครั้งที่ 6

วันนี้ ( 9 มี.ค. 62 )ประเทศไทยคว้ารองชนะเลิศ หยุดทำประมงผิดกฏหมายประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การหยุดทำประมงผิดกฏหมาย ที่ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ครั้งที่ 3 ที่กรมประมงได้ส่งประกวดต่อ International MCS Network ในการประชุมเวิร์คช็อปอบรมการบังคับใช้กฏหมายด้านการประมงโลกครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับรางวัลดังกล่าว มอบให้กับบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศจากทั่วโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ป้องกันและขจัดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไอยูยู ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการทำประมงทั่วโลก ให้ก้าวเข้าสู่การประมงอย่างยั่งยืน

 

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของไทย ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำห่วงโซ่อุปทาน มาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง ไอยูยู และควบคุมมิให้มีการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงไอยูยู เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมงไอยูยูทั้งระบบ นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการผลิตสินค้าประมงของไทยได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากทั่วโลกต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN ช่อง16
Facebook>> TNNthailand
Twitter>> TNNthailand
Instagram>> TNNthailand
Youtube>> TNNthailand
Website>> www.TNNthailand.com

Add Line TNN official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNNthailand
หรือ คลิกที่นี่
 

เพิ่มเพื่อน