จบปัญหาแป๊ะเจี๊ยะ...เสนอผอ.โชว์บัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

15:29 10 กุมภาพันธ์ 2562 655
นักวิชการคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เสนอแก้ปัญหาแป๊ะเจี๊ยะ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

วันนี้ ( 10 ก.พ. 62 )หลังจากที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  มีมติปรับปรุงแก้ไขประกาศเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ในการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 7 ข้อ ตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

 

 

 

 

ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เห็นว่า การยกเลิกเงื่อนไขพิเศษ เด็กฝากผู้มีอุปการคุณ โควต้าของโรงเรียนคู่สัญญา และคะแนนสอบเท่ากันลำดับสุดท้าย สนองมาตรการ ล้างแป๊ะเจี๊ยะ ส่วนผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน เด็กยากจน และลูกข้าราชการยังต้องคงไว้นั้น 

 

ตนเองรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เพราะการจะแก้ไขปัญหาแป๊ะเจี๊ยะ ควรยกเลิกเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ แต่ก็เข้าใจและเห็นใจโรงเรียนที่ต้องดูแลชุมชนและผู้ปกครอง ดังนั้นการยกเลิกเพียง 3 ข้อ เชื่อว่าจะยังทำให้ปัญหาแป๊ะเจี๊ยะคงอยู่และปัญหาวังวนเช่นเดิม

 

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า จุดอ่อนที่สุดของปัญหาการรับนักเรียน อยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน และที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่ง เรียกรับเงินจากการรับนักเรียนจริง ดังนั้นขอเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย

 

ขณะเดียวกัน สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเร่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ยกเลิกการกำหนดค่าใช้จ่ายรายหัวเท่ากันหมดทั้งประเทศ และควรกระจายอำนาจให้สถานศึกษาตัดสินใจกำหนดแนวทางการรับนักเรียนที่ชัดเจน รับผิดชอบต่อการรับเด็ก  ไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวเหมือนกันทั้งประเทศด้วย ให้ครูที่เก่งๆลงไปสอน ในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน หากไม่สามารถทำให้โรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแป๊ะเจี๊ยะได้

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน