ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯทรงชี้แจงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว

16:25 8 กุมภาพันธ์ 2562 334
'ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ'ทรงโพสต์ยืนยันทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ อยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว พร้อมทรงขอบใจทุกกำลังใจ

วันนี้ ( 8 ก.พ. 62 ) หลังจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตอบรับเป็นแคนิเดตบัญชีนายกรัฐมนตรีในนามตัวแทนของพรรคไทยรักษาชาติ สร้างกระแสฮือฮาและความปลื้มปีตีให้กับชาวไทยเป็นอย่างมาก ล่าสุดพระองค์ทรงโพสต์ข้อความขอบใจ พร้อมกับยืนยันว่าพระองค์ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ อยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว มีเนื้อความว่า

 

"ขอขอบคุณสำหรับความรัก และทุกกำลังใจ และ ความสนับสนุน จากพวกเราคนไทยทุกคน ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่สุด และอยากบอกว่าอยากเห็นพวกเราได้มีโอกาส มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาส และมีความสุขในประเทศของเรา และขอชี้แจงว่า ดิฉันได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ แห่งพระราชวงศ์ และอยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว

 

ดิฉันจึงขอใช้สิทธิ์และเสรีภาพ อย่างสามัญชนภายใต้รัฐธรรมนูญกฏหมาย และข้าพเจ้ายินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติใช้ชื่อ เพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการแสดงถึงสิทธิ เสรีภาพและความไม่อภิสิทธิ์ใดๆ เหนือปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หากแต่การกระทำครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยความจริงใจ และความตั้งใจเสียสละในการขอโอกาสนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง "

 

 

 

 

ทั้งนี้การลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในครั้งนั้น ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 89 ตอนที่ 112 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2515 โดยมีความดังนี้

 

ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์

 

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป้นลายลักษณ์อัการว่า ได้ทรงพระดำริเห้นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะ สมเด็จเจ้าฟ้า เป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้

 

จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชน

 

ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

 

จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2515

 

จอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน