เลือกตั้ง 2562 : พรรคการเมืองประเดิมชิงคะแนนคนกรุงฯ

21:55 4 กุมภาพันธ์ 2562 233
บรรดาหัวหน้าพรรคและแกนนำจากพรรคการเมืองต่างๆ เลือกใช้บริการรถสาธารณะ เดินทางมายังอาคารกีฬาเวสน์ ตามนโยบายที่แต่ละพรรคชูหาเสียงเพื่อคนกรุง และเข้ากับสถานการณ์การลดฝุ่นพิษในกรุงเทพมหานคร

 

บรรดาหัวหน้าพรรคและแกนนำจากพรรคการเมืองต่างๆ เลือกใช้บริการรถสาธารณะ เดินทางมายังอาคารกีฬาเวสน์  ตามนโยบายที่แต่ละพรรคชูหาเสียงเพื่อคนกรุง และเข้ากับสถานการณ์การลดฝุ่นพิษในกรุงเทพมหานคร สร้างสีสันให้กับการเปิดรับสม้คร ส.ส. ในวันแรก