เลือกตั้ง 2562 : ถอดรหัสเลือกตั้งสูตร 22-24-45

09:42 18 มกราคม 2562 348
พาไปดูความชัดเจนการเลือกตั้ง โดยมองผ่านความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง และตัวละครสำคัญทางการเมือง

 

พาไปดูความชัดเจนการเลือกตั้ง โดยมองผ่านความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง และตัวละครสำคัญทางการเมือง ส่วนจะมีใครเป็นใครบ้าง ไปติดตามจาก คุณมนตรี จอมพันธ์