"ครู" เรือจ้างผู้มีแต่ให้

00:35 17 มกราคม 2562 410
ครูเปรียบเมียบเหมือนเรือจ้าง เป็นผู้ที่มีแต่ให้ เช่นเดียวกับ 2 ครูต้นแบบซึ่งคนหนึ่งผกผันมาเป็นครู และตั้งใจอยู่ในอาชีพนี้จนกว่าไม่มีแรง ส่วนครูอีกท่าน แม้จะเลยวัยเกษียณ แต่ยังคงมาสอนหนังสือทุกวัน ด้วยคความรักและความผูกพัน

 

นางสาวเขมณิจ อ่ำแห  หรือ ครูทราย วัย 33ปี ครูรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจในอาชีพครู ที่อยากพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาไทย หวังให้ลูกศิษย์อ่าน ออก เขียนได้ รวมถึงสนุกและมีความสุขกับการเรียน

 

ครูทราย ไม่ได้ตั้งใจเป็นครูแต่แรก เธอจบศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย และโทการบริหารการศึกษา แต่เมื่อเธอได้เริ่มทำงานสอนนักเรียนในวันแรก กลับทำให้เธอหลงรักในอาชีพครู และตั้งใจจะอยู่ในอาชีพนี้จนกว่าจะไม่มีแรงในการทำงาน

 

ตลอดระยะเวลา 12ปี การทำหน้าที่เรือจ้าง ครูทรายได้รับรางวัลมากมาย ที่เสมือนเป็นกำลังใจในสิ่งที่เธอทำ เช่น รางวัล 1 แสนครูดี ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ปิยชนคนการศึกษา ปี 2561 และล่าสุด ครูดีไม่มีอบายมุข นอกจากการสอนหนังสือแล้ว ยังเป็นวิทยากรผลิตสื่อภาษาไทยให้กับครูต่างโรงเรียนอีกด้วย

 

อีกหนึ่งครูต้นแบบสำหรับครูรุ่นน้องโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  คือ ครูเอก นายพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ ในวัย 63 ปี ที่แม้จะเกษียณอายุราชการครูแล้ว แต่ยังคงเดินทางมาโรงเรียนทุกวัน เพื่อมาสอนวิชางานอาชีพ เพราะมีความผูกพันกับโรงเรียนและลูกศิษย์ที่ยังถ่ายทอดความรู้ในวันที่ยังมีแรง

 

ครูเอก ยึดมั่นอยู่เสมอตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ ในอาชีพครู คือ จรรณยาบรรณ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และที่สำคัญคือมีความรัก ศรัทธาในอาชีพที่ตัวเองทำ และอยากเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ เป็นคนดีของสังคม

 

อาชีพครู เปรียบเสมือนเรือจ้าง มีหน้าที่ประสานความรู้ ดูแลเอาใจใส่ ลูกศิษย์ หวังเพียงให้พวกเขา มีอนาคตที่สดใส มีความรู้ติดตัว ถึงฝั่งฝันที่พวกเขาต้องการ