ที่ประชุมฯเห็นชอบแนวทางยกเลิกนำเข้าขยะพิษ

13:34 20 มิถุนายน 2561 996
รมว.มท. เผยที่ประชุมขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นชอบแนวทางยกเลิกอนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้( 20 มิ.ย.61) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมว.มท.) กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 5/2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(รมว.กห.) เป็นประธานการประชุม ได้หารือถึงปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ถูกต้อง  ทางกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่ามีการอนุญาติให้นำเข้าตามโควต้า ซึ่งหลายฝ่ายได้แสดงความเห็นว่า หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขการนำเข้าก็สามารถสั่งยุติและยกเลิกได้ทันที เพราะในขณะนี้พบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขทั้งในเรื่องของจำนวนและชนิดที่นำเข้า โดยพล.อ.ประวิตร จึงขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางยกเลิกการนำเข้าและให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย  

 

ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงาน เพื่อเข้ามาดูแลปัญหาในภาพรวมนอกเหนือจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทั้งในส่วนของ การพิจารณาให้นำเข้า การขนย้าย การอนุญาติตั้งและก่อสร้างโรงงาน รวมถึงการตรวจสอบ โดยกำหนดว่าหากเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นภาระของประเทศก็จะไม่อนุญาติให้นำเข้าทั้งหมด พร้อมย้ำว่าต่อไปคณะทำงานก็จะกำหนดว่าจะอนุญาติให้นำเข้าหรือไม่นำเข้าเรื่องใดบ้าง ในส่วนที่นำเข้ามาแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าถูกต้องหรือไม่หากกระทำผิดก็ต้องมีผู้รับผิดชอบ 

 

ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ถือว่าต้องรับผิดชอบในพื้นที่แต่มีปัญหาเรื่องของวิธีการเข้าตรวจสอบหรือมาตรการไม่ให้เกิดปัญหาการแจ้งบุกรุก และต้องมีความรู้เพียงพอ จึงต้องทำงานในลักษณะของคณะกรรมการ เพื่อให้บูรณาการและครอบคลุมทุกปัญหาเพราะปัญหาขยะนั้นมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง    ส่วนการใช้มาตรา 44 นั้น สามารถทำได้หากมีความจำเป็น แต่ทั้งนี้หากเป็นเรื่องทำผิดเงื่อนไขสามารถยกเลิกได้ทันที หรือการปรับแก้กฎกระทรวงก็ใช้เวลาไม่นาน โดยเชื่อว่าขณะนี้ยังไม่สายเกินไปและปัญหาสามารถจะแก้ไขได้