88
shared

เลือกตั้ง 2562: ระบบเลือกตั้งใหม่ : เป้าที่นั่ง ส.ส.ของพรรคการเมือง

10 เมษายน 2562 02:43 203
ช่วงนี้แต่ละพรรคการเมืองต่างตั้งเป้าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ได้จำนวน ส.ส.มากน้อยแตกต่างกันไป แต่ระบบการเลือกตั้งใหม่ จะเอื้อให้พรรคการเมืองได้ ส.ส.จำนวนที่ตั้งไว้หรือไม่

 

ช่วงนี้แต่ละพรรคการเมืองต่างตั้งเป้าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ได้จำนวน ส.ส.มากน้อยแตกต่างกันไป แต่ระบบการเลือกตั้งใหม่ จะเอื้อให้พรรคการเมืองได้ ส.ส.จำนวนที่ตั้งไว้หรือไม่ ไปติดตามกับ คุณมนตรี จอมพันธ์