เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกธุรกิจ

10:22 2 มกราคม 2562 489
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาถึงจุดที่ทำให้การดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง หลายธุรกิจดึงเทคโนโลยีมาใช้ ขณะที่ความต้องการแรงงานมนุษย์ลดลง

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาถึงจุดที่ทำให้การดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง หลายธุรกิจดึงเทคโนโลยีมาใช้ ขณะที่ความต้องการแรงงานมนุษย์ลดลง