เปิดกฏเหล็กเลือกตั้ง ปี62

17:05 29 ธันวาคม 2561 518
ข้อเสนอของพรรคการเมือง-ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง เรื่องงบประมาณ กกต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง เพื่อจัดระเบียบการหาเสียงของกกต.

ข้อเสนอของพรรคการเมือง-ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง เรื่องงบประมาณ กกต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง เพื่อจัดระเบียบการหาเสียงของกกต.